Kontakt

Styrelse

Ordförande

 • Hans-Gösta Hansson
  073-334 36 26
  ordforande@osbyteater.se

V. ordf, biljettkassa

 • Helena Ståhl
  070-931 84 08
  helena.stahl1962@icloud.com

Kamrer

 • Yvonne Klintenheim
  073-246 66 99
  kamrer@osbyteater.se

Biljettkassa

 • Inger Frigell
  070-105 22 00
  inger.frigell@osbyteater.se

Publikgrupp

 • Katarina Sjölander
  070-720 84 11
  katarina@osbyteater.se

Reklam

 • Ingela Lindström
  070-255 67 18
  reklam@osbyteater.se

Skolteater

 • Frigga Bäck
  073-056 71 36
  frigga.back@telia.com

Sekreterare

 • Jimmi Sjölander
  072-310 88 33
  sekreterare@osbyteater.se

Familj & Ungdomsteater

 • Cecilia Billing
  070-592 66 48
  cissi.billing@gmail.com

Värdskap

Medlemsombud

 • Maritha Forsberg
  070-939 82 08
  medlem@osbyteater.se

Publikgrupp Borgen

 • Margareta Hall
 • Carina Alper
 • Kersti Mårtensson
 • Leif Malmquist
 • Eva Månsson
 • Kerstin Möller
 • Katarina Sjölander

Ungdomsteater

 • Cecilia Billing

Skolteater

 • Frigga Bäck
 • Anders Bjerstedt

Skolombud

 • Anders Bjerstedt

Teaterresor

 • Maritha Forsberg
 • Ingalill Boström

Familjeteater

 • Cecilia Billing
 • Kerstin Möller

Scenmästare

 • Oliver Sundström
  070-276 42 37
  oliver.sundstrom@gmail.com
 • Kristian Nilsson

Hemsida

 • Jimmi Sjölander
 • Ricky Gunnarsson